Karis Pensionärer

Månadsträffar

Man samlas till månadsträffar med program (då coronan det tillåter) den tredje torsdagen i månaden.  Vi iakttar gällande corona-restriktioner.

Den 20 januari - träffen inhiberas på grund av rådande coronaläge

Den 17 februari - tyvärr inhiberas också träffen i februari, vi hoppas, att vi kan ses på marsmötet

Den 17 mars - redovisningsmöte. Minnesstund över avlidna medlemmar åren 2020-21, vårmötesförhandlingar, dagens gäst Elisabeth Kajander, information, m.m. Ingen dans.

Den 21 april - vårfest med inbjudna gäster från Sjundeå och Pojo Pensionärer kl. 15-19. Mat från Socis, kaffe, program, lotteri och dans.  Pris 25 euro.  Bindande anmälningar till Wiva Stenvall, tfn 0400-457 522, senast den 11 april. Välkommen!

Den 19 maj - med program,  kaffe, allsång, m.m. och lotteri och dans.  Välkommen!

Styrelsen förbehåller sig rätten till ändringar.  

Träffarna hålls på Brankis med start kl. 15 och avslutas ca kl. 18. Trion Håll i gång spelar en stund till dans.