Karis Pensionärer

 


Styrelsen 2021

                                                  

 

 

 

Ordförande   Hannele Korenius   045-6346736  hannele.korenius@gmail.com 

V.ordf.          Kinnan Mannström   040-7600204

Sekr.            Carita Johansson      040-7507896   carita.johansson@2me.fi

Kassör         Wiva Stenvall            0400-457522   wiva.stenvall@gmail.com

Ledamot       Hilding Boström         0440-230222   hilding.bostrom@gmail.com 

Ledamot       Kaj Genberg               0400-971109  kaj.genberg@outlook.com

Ledamot       Kerstin Ilander           040-5927108   ranch.trading@dnainternet.net 

Ledamot       Gun-Britt Heerman    040-5807035   gunbritt.heerman@gmail.com

Ledamot        Else-Maj Ljungqvist-Kattan     

                                                                  050-4695117    ekattan@netti.fi