Karis Pensionärer

 

Vi ser komedin Stulen kärlek i Fallåker den 17 oktober kl. 16.  Biljett, kaffe med dopp + buss 35 euro.  Anmälningar senast den 29 september till Carita, tfn 040-750 7896.  Busstider: Bäljars kl. 14.00, resecentret 14.15, via Tallmo och Svartå kl. 14.30.

Vi ser Weekend i paradiset på Tryckeriteatern den 2 december kl. 19.00.  Biljettpris 20 euro.

Vi hoppas kunna förverkliga dessa program iakttagande gällande coronarestriktioner.

Du kan beställa Svenska pensionärsförbundets kalender för år 2022 genom att ringa mig Carita, tfn.nummer här ovan.  Pris med pärm 12 euro, utan pärm 10 euro.