Karis Pensionärer

Om du vill bli medlem i Karis Pensionärer, kontakta sekr. Carita Johansson tel. 040-7507896 eller per e-post carita.johansson@2me.fi eller någon annan i styrelsen.

Medlemsavgiften är 20 € och då får du pensionärsförbundets tidning God Tid 10 nr/år.

Välkommen med i vårt gäng!